X

WİSC-R TESTİ

WİSC-R TESTİ

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir.

 WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur.

Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

Wisc-r zeka testi, uzman eşliğinde yapılan bir testtir. 

WISC-R Zeka Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

    •    Sözel Zeka Bölümleri

    •    Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

    1.    Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.

    2.    Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.

    3.    Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.

    4.    Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.

    5.    Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.

    6.    Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

    1.    Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.

    2.    Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.

    3.    Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.

    4.    Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.

    5.    Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.