X

Psikiyatrist-Psikolog Farkı?

Psikiyatrist-Psikolog Farkı?

       Psikiyatrist ile Psikolog  arasında fark nedir?

       Ülkemizde insanlar genelde ruhsal sorunlarla uğraşan insanların tanımlamasını yaparken Psikolog yada Psikiyatristi aynı anlamda kullanmaktalar. Bu kullanım aslında aldıkları eğitim olarak çok farklı olan iki grubu birbirine karıştırmaktır.

    Psikiyatrist, 6 yıllık Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve ondan sonra 4 yıl Psikiyatri Uzmanlığı yapmış hekimlere denir. Psikiyatri Uzmanı, aldığı eğitimle İnsanın, hem genel Tıbbi Hastalıklarını, hem Nörolojik Hastalıklarını , hem de Ruhsal yapısını bilen Tıp Doktorudur (İngilizce MD= Medical Doctor). Psikolojisi ile ilgili sorun yaşayan bir Kişiyi ilk görmesi gereken Yetkili Uzman; Psikiyatri Uzmanıdır.  
 
    Oysa Psikologlar, 4 yıllık Edebiyat Fakültesinin Psikoloji bölümünden mezun insanlardır. Mezun olduktan sonra, Aldıkları ek eğitimlerle bir takım psikolojik testleri ve psikoterapi  yapma yetkilerine sahip olurlar. Doktora yapan Psikologlar,"Doktor" ünvanını alırlar ama Onlar "Tıp Doktoru" değildirler. Yasa Gereği Normalde Psiyatristlerle birlikte çalışırlar. Gerekli testleri hastalara uygularlar ve Psikiyatristin tanı koymasına yardımcı olurlar. Psikiyatristin  Yönlendirdiği Danışanlara Psikoterapi ve danışmanlık verebilir. Ancak Psikologların tek başlarına tanı koyma ve tedavi etme yetkisi yoktur. Hele ilaç yazma yetkileri hiç yoktur.  Bu yüzden müracaat ettiğiniz insan bir Psikiyatrist mi?  yoksa bir Psikolog mu? iyi ayırım yapın. Hatta mümkünse diplomasını görün. Psikiyatrist ile birlikte çalışan Psikologların olduğu Psikiyatri Merkezlerine başvurmanızı özellikle öneririz.