X

Erişkin Tüm Liste;

Travma, evlilik, Aile;

Travmatik Zedelenmeler Evlilik ve Ruh Sağlığına Etkileri; Çocukluk çağında yaşanan bir takım örseleyici yaşam deneyimlerinin izleri, kişilerde uzun sürebilen bir takım duygu, düşünce ve dav...

 16116 Okunma

Yeme Bozuklukları;

Anoreksiya Nervoza , Bulimiya Nervoza ve son yıllarda tanımlanan Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların içinde yer aldığı bir tanı grubudur. Bu hastalıklar ruhsal kaynaklıdır ve...

 12803 Okunma

Sosyal Fobi !

“Sadece bir saniye için gözlerinizi kapatın ve bir odaya girdiğinizi ve orada bazı arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı gördüğünüzü düşünün, birden yere doğru bakıyorsunuz ve üzerini...

 8396 Okunma

Özgül Fobiler!

Giriş, yaygınlıkÖzgül fobiler, eskiden basit fobi olarak da bilinen, bazı durumlar veya nesnelerden duyulan mantıksız/aşırı korkudur. Çok eski çağlardan beri bilinmesine rağmen özgül fobilerin günümü...

 9649 Okunma

Evlenmeden Önce Danışın!

Evlilik öncesi danışmanlığı nedir? Evlilik öncesi danışmanlığı evliliğe hazırlık çalışmasıdır.”Evlilik düğünden önce başlar” Kadın ve erkeğin birbirleri ile yaşama isteği ortaya çıktı...

 7108 Okunma

İlişkide Tehlike İşaretleri?

İlişkide "TEHLİKE" İşaretleri; Evliliğin ilk yılları, çiftlerin, birbirleriyle en çok konuşmaya ve iletişim ağını kurmaya çalıştıkları dönemdir. Her iki taraf ta kendi ailelerinden gelen d...

 9633 Okunma

Türk Aile Yapısı

Türk aile yapısı, her şeye rağmen hâlâ çok güçlüTürkiye'de ve dünyada özel ve resmî kurumlarca yapılan birçok araştırma sonucuna göre Türk halkı ailesine bağlı, ailesiyle yaşamayı tercih ediyor,...

 8168 Okunma

Mobbing (Bezdiri, Yıldırma) Nedir?

İngilizce “yıldırma” (Mobbing) kavramı, “mob” kökünden gelmektedir. “Mob” sözcüğü, İngilizce’de yasal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık ve...

 8780 Okunma

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite;

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu;Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm bir yaşama yayılabilen, süreğen bir nöropsikiyatri...

 20171 Okunma