X

Telepsikiyatri APA ve Telepsikiyatri Derneği Açıklaması

Telepsikiyatri APA ve Telepsikiyatri Derneği Açıklaması

Telepsikiyatri nedir?

 

Teletıp, genellikle video konferans kullanarak teknolojiden uzaktan sağlık bakımı sağlama sürecidir. Teletıp alt kümesi olan telepsikiyatri, psikiyatrik değerlendirmeler, terapi (bireysel terapi, grup terapisi, aile terapisi), hasta eğitimi ve ilaç yönetimi gibi bir dizi hizmet sağlamayı içerir.

 

Tele-psikiyatri, bir psikiyatrist ve hasta arasında doğrudan etkileşimi içerebilir. Ayrıca, birinci basamak sağlık kuruluşlarını akıl sağlığı danışmanlığı ve uzmanlığı ile destekleyen psikiyatristleri de kapsamaktadır. Akıl sağlığı bakımı karşılıklı etkileşimi, canlı yayınla  sunar. Ayrıca tıbbi bilgilerin (resimler, videolar vb.) Kaydedilmesini ve daha sonra incelenmek üzere uzak bir siteye gönderilmesini de içerebilir.

 

Avantajları:

Video tabanlı telepsikiyatri, hastaların  akıl sağlığı hizmetlerini karşılamada, uygun fiyatlı, kolay erişim ve konforlu uygulamadır. Hastalarabirçok  avantajı  vardır., mesala:

 

  • Ulaşmanın mümkün olmadığı her durumda, akıl sağlığı hizmetlerine kolay ulaşım gerçekleşir (örneğin, kırsal alanlarda) Hastanın bulunduğu yere tedavi hizmeti götürür.
  • birinci basamak sağlık hizmetleri ile entegre edilince en iyi hizmet alınır.
  • Acil servise gidişler azalır.
  • tedavi hizmetlerinde olan gecikmeler azalır. 
  • Tedavi ve takip sürekliliğini artırır
  • Randevulara gitmek için işten izin almaları,  evdeki hizmetlerinin aksatmaları, azaltır.
  • Seyahat zorluğu olan yada Uzun mesafe Araç kullanımı gibi potansiyel ulaşım engellerini azaltır
  • Stigma (damgalanma) riskini azaltır

 

bazı insanlar direk biriyle sorunlarını paylaşmaya çekinirken, Ekran karşısında kendisini daha rahat anlatabilir. evinin rahatlığı içinde kolay diyalog kurabilir.  Uzakta biriyle konuşmak onun için daha iyi yöntem gibi gelebilir.

Ayrıca, insanlar günlük yaşamda video iletişimine daha aşina ve rahat olduklarından, telepsikiyatriyle destek alma daha uygun gelebilir.

 

Telepikiyatri, psikiyatristlerin uzak yerlerde daha fazla hastayı tedavi etmesine izin verir. Psikiyatristlerin ve diğer klinisyenlerin birlikte çalıştıkları hastanın bulunduğu eyalet (ler) e lisanslı olmaları gerekir. Devlet lisans kurulları ve yasama organları hastanın yerini “tıp pratiğinin” meydana geldiği yer olarak görür.

 

Tele-psikiyatri, hastanın ve psikiyatrın aynı odada olmama dezavantajına sahip olmasına rağmen, birçok hasta için güvenlik ve mahremiyet anlamında gelişme ileri düzeydedir. 

 

Etkinlik Kanıtı

Tele-psikiyatrinin etkinliğine dair önemli kanıtlar vardır ve araştırmalar hastalar, psikiyatristler ve diğer profesyoneller arasında memnuniyetin yüksek olduğunu bulunmuştur. Telepsikiyatri, tanısal doğruluk, tedavi etkinliği, bakım kalitesi ve hasta memnuniyetinde yüz yüze tedaviye göre eşdeğerdir. Hastanın mahremiyeti ve gizliliği, yüz yüze tedaviye göre eşdeğerdir.

 

Araştırmalar ayrıca tüm yaş grupları arasındaki genel deneyimlerin iyi olduğunu bulmuştur. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için değerlendirme ve tedaviye (ilaç ve terapi) ilişkin kanıtlar vardır. teletıp ın özellikle birçok insanın tedavisinde öncelikli tedavi seçeneği olduğu birçok vaka vardır.örneğin otizm veya şiddetli anksiyete bozuklukları olan kişiler ve fiziksel engelli hastalar uzaktan tedaviyi özellikle tercih ederler.

 

Telepsikiyatri TSSB, depresyon ve DEHB tedavisinde özellikle etkili bulunmuştur.

 

Çeşitli Alanlarda Kullanılır

 

Telepsikiyatri, özel muayenehane, poliklinikler, hastaneler, ıslah tesisleri, okullar, bakım evleri ve askeri tedavi tesisleri gibi çeşitli ortamlarda kullanılmaktadır.

 

Hastalar, canlı bir video randevusu için bir psikiyatrist veya terapistle ayrı ayrı randevular oluşturabilir. herhangi bir hizmet sağlayıcı sistemle , akıl sağlığı hizmeti sunan ile hastalar arasında video randevulara erişim sunan birkaç farklı şirket olabilir. Hastalar önceden planlama yapmalı ve tıpkı yüz yüze randevu gibi hazırlanmalıdır. Reçeteler de dahil olmak üzere, ilgili kayıtlara ve bilgilere ve ele alınacak soruların bir listesine sahip olmalıdır.

 

Telepsikiyatri acil servislere zamanında psikiyatrik tedavi  getirilmesine çok hızlı şekilde yardımcı olmaktadır. Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite Ajansı'na göre, sekiz acil servis ziyaretinden tahmini biri zihinsel sağlık ve / veya madde kullanım koşullarını içermektedir. Birçok acil servis, ciddi zihinsel sağlık sorunları olan kişileri ele almak için donanımlı değildir ve personel üzerinde zihinsel sağlık sorunlarını değerlendirmek ve tedavi etmek için psikiyatristler veya diğer akıl sağlığı klinisyenleri yoktur. Acil servis hekimlerinin 2016 anketine göre ; yüzde 17 oranında  psikiyatrik acil durumlara hizmet veren psikiyatrist vakası olduğu rapor edilmiştir.

Tele-psikiyatri, bakımevlerinde, yerel psikiyatristin yardım etmesinin zor olabileceği durumlarda, devam eden psikiyatrik değerlendirme ve bakım ve acil kriz müdahalesi sağlamak için kullanılmaktadır. Pek çok devlet, mahkumların sıklıkla devam eden akıl sağlığı tedavisi gerektiğinde bu tesislerde tedavi için telepsikiyatri kullanmaktadır.

 

Maliyet ve Sigorta

 

Amerikan Teletıp Derneği'ne göre (Temmuz 2016 itibariyle) özel sigorta sisteminde teletıp kapsamı yasalaştı.

 

48 eyaletteki Sağlık Sigortası programları bazı telepsikiyatri hizmetlerini karşılamaktadır. Devlet Sağlık Sigortası politikaları, kuralları ve yasaları gelişmeye devam etmektedir. topluluk Kırsal kabul edilirse, Sağlık Sigortası telepsiatri hizmetlerini karşılayacaktır.

 

Eşzamansız veya "Kaydet ve İlet": Telekomünikasyon yoluyla başka bir siteye danışılmak üzere gönderilen (iletilen) bir görüntüyü kaydeden (depolayan) bir kamera veya benzer bir cihaz kullanarak bir siteden diğerine veri yakalayın ve aktarın.

 

Uzak yerleşim yerleri: Hizmeti veren hekimin veya diğer lisanslı pratisyenin, hizmetin telekomünikasyon sistemi aracılığıyla sağlandığı zamanda bulunduğu yer. e Sağlık: Elektronik süreçler ve iletişim ile desteklenen sağlık uygulamaları.

 

Elektronik Sağlık Kaydı (EHR): Dijital formatta kaydedilen ve bilgi ağları veya borsalar aracılığıyla sağlık ortamlarında paylaşılabilen tek tek hastalar veya popülasyonlar hakkında elektronik sağlık bilgilerinin sistematik bir koleksiyonu. EHR'ler genellikle hasta demografisi, tıbbi öykü, ilaç, alerji, bağışıklık durumu, laboratuvar test sonuçları, radyoloji ve diğer tıbbi görüntüleri, yaşamsal belirtileri, yaş ve kilo gibi özellikleri ve fatura bilgilerini içerir.

 

e-Reçete: Geleneksel kağıt ve faks reçetelerinin aksine tıbbi reçetelerin elektronik üretimi, iletimi ve doldurulması. E-reçete yazma, nitelikli sağlık personelinin topluluk veya posta yoluyla sipariş veren eczanelere yeni reçete veya yenileme göndermesine olanak tanır.

 

HIPAA: Sağlık Bilgisi Taşınabilirliği ve Hesap Verebilirlik Yasası Kısaltması. HIPAA, bireysel olarak tanımlanabilir sağlık bilgilerinin gizliliğini korur, elektronik korumalı sağlık bilgilerinin güvenliği için ulusal standartlar belirler ve hasta güvenliği olaylarını analiz etmek ve hasta güvenliğini artırmak için kullanılan tanımlanabilir bilgileri korur.

 

Menşe Yeri: Hastanın, bir telekomünikasyon sistemi üzerinden servis sağlandığı andaki yeri.

 

Senkronize: Aynı zaman dilimi içinde her iki yönde bilgi aktaran etkileşimli video bağlantıları.

 

Telekonferans: İki veya daha fazla tesisteki birden fazla kullanıcı arasında etkileşimli elektronik iletişim (ses, video ve / veya veri iletimi).

 

Telekomünikasyon: kayıt yeri ve ileri teletıp veya gerçek zamanlı video konferansı kullanarak belirli bir mesafede bulunan bir sağlayıcı ve uzman arasındaki danışma.

 

Telesağlık ve Teletıp: Teletıp, hastaların sağlık durumunu iyileştirmek için elektronik iletişim yoluyla bir siteden diğerine değiştirilen tıbbi bilgilerin kullanılmasıdır. Teletıp ile yakından ilişkili olan, genellikle her zaman klinik hizmetleri içermeyen daha geniş bir uzaktan sağlık hizmet tanımını kapsamak için kullanılan "telehealth" terimidir. Video konferans, hareketsiz görüntülerin iletimi, hasta portalları dahil e-sağlık, yaşamsal belirtilerin uzaktan izlenmesi ve hemşirelik çağrı merkezleri, teletıp ve telehealthin bir parçası olarak kabul edilir. Teletıp ayrı bir tıbbi uzmanlık alanı değildir. Teletıp, hasta için sağlanan farklı program ve hizmetleri kapsar.

 

Video konferans: Dijital video görüntülerinin birden fazla konum arasında gerçek zamanlı aktarımı.

 

 

Kaynaklar / Kaynaklar

 

Amerikan Teletıp Derneği

Teletıp - Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri

Telehealth ve Teknoloji Ulusal Merkezi (Savunma Bakanlığı)

APA Telepsikiyatri Araç Seti

Deslich, S, vd. 21. Yüzyılda Telsikiyatri: Sağlık Hizmetlerinin Teknolojiyle Dönüşümü. Sağlık Bilgi Yönetiminde Perspektif. 2013 yazı.

Hilty DM ve diğ. Telemental Sağlığın Etkinliği: 2013 Yılı Değerlendirmesi. Teletıp ve e-Sağlık. Haziran 2013, Cilt 19, Sayı 6, sayfa 444-454.

Beck M. Teletıp Sağlık Hizmetlerini Nasıl Dönüştürüyor? Wall Street Journal. 26 Haziran 2016

 

Doktor Tarafından İnceleme:

Jay H. Shore, MD, MPH

Doçent, Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü

Başkanı, APA Telepsikiyatri Komitesi

Ocak, 2017

 

APA Psikiyatride Teletıp Üzerine Pozisyon Bildirimi

Psikiyatride teletıp, video konferans kullanarak, bakıma erişimi artıran doğrulanmış ve etkili bir ilaç uygulamasıdır. Amerikan Psikiyatri Birliği, kullanımının hastanın yararına olduğu ve tıbbi etik ve gizlilik konusundaki APA politikalarına uygun olduğu ölçüde, bir tıbbi sağlık hizmeti sisteminin meşru bir bileşeni olarak teletıp kullanımını desteklemektedir. 2015