X

Hizmet Bedeli Politikamız;

Gerekçe:

Psikiyatri kliniğine gelen her kişi (Yani Danışan) alacağı hizmetin, kendisine maliyetini bilmek hakkına sahiptir. Ayrıca kliniğimizde uygulanan hizmet bedeli politikamızın doğru anlaşılması ve psikiyatrik destek çalışmalarının kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için, bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Hizmet bedeli belirleme yöntemi:

Bizden alacağınız psikiyatrik hizmet,  ÖZEL PSİKİYATRİK DESTEKTİR. Bu nedenle; serbest piyasa kurallarına göre belirlenen bir bedeli mevcuttur.  Yılda iki kez (01 Haziran ve 01 Aralık tarihlerinde) hizmet bedeli güncellenmesi yapılmaktadır.

Görüşme usul ve esasları:

İlk psikiyatrik görüşmesi yaklaşık 30 dakika ila 45 dakika arası sürmektedir. Bu süre, duruma göre artabilir, azalabilir. Sürenin en verimli şekilde kullanılması hekim sorumluluğundadır. Danışanlarımız genelde, gereksiz birçok şey anlatmaya meyillidir. Teknik anlamda gereksiz bu konuşmaların düzenlenmesi, önemli bilgilerin atlanmaması için hekimin yönlendirme yapması şarttır. ÖNCELİĞİMİZ  Danışan'ın en iyi hizmet almasıdır. 

Birinci görüşme: tanı ve tedavi prensiplerini belirlemede kullanılır.

İkinci görüşme standart olarak bir hafta veya 15 gün sonra veya bir gerçekleşir. bu görüşme ve daha sonraki görüşmeler Yaklaşık 15 ila 30 dakika arasındadır.

Üçüncü görüşme, ikinci görüşmeden 15 gün veya 1 ay sonra gerçekleşir.

Sonraki görüşmeler, duruma göre bir ay , birbuçuk ay veya iki ay şeklinde şeklinde devam eder.  

Danışanlarımızın telefonlarını cevaplamak ve takibini yapmak önemlidir ve hizmetimize dahildir.

Danışanlarımız, takiplerine düzenli devam etmesi ilaçlarını doktor talimatına göre kullanması önemlidir. ve kişinin kendi sorumluluğundadır.

Takiplerini aksatan ve/veya sürekli erteleyen, ilaç desteğine devam etmeyen yada düzensiz devam eden danışanlar; ilaç desteği ve takip protokolünü tek taraflı olarak bozmuş sayılırlar. Bu sorumluluk tek başına danışanın kendisine aittir.

Kliniğimizden randevu alan her bir Danışan; bu şartları biliyor ve kabul etmiş, olarak kabul edilmektedir.

DİKKAT !

Her görüşmede  hizmet bedeli peşin alınır.  

Faturalandırma sistemi;  e arşiv şeklindedir. Fatura, elektronik posta yolu ile mail adresinize gönderilir.